EN FR

 

Zita Swoon Group maakt interdisciplinaire of interculturele artistieke producties  en gaat steeds uit van originele muziek. Hun geluid bestrijkt een breed muzikaal spectrum en is persoonlijk en authentiek. Zowel instrumentale en vocale muziek als beeld en beweging maken deel uit van de voorstellingen.
Het collectief ontstond begin jaren ’90 en is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle Belgische groepen. Vanaf de vroegste jaren  had  Zita Swoon een onuitputtelijke capaciteit voor vernieuwing en is geleidelijk veranderd in het polymorfe collectief  Zita Swoon Group.

Zita Swoon Group is een groep artiesten van diverse origine. Hun verschillende achtergrond delen ze graag met hun groepskompanen. Het zijn kunstenaars met een open geest die op het podium nooit tweemaal hetzelfde doen. Artistiek leider en drijvende kracht is Stef Kamil Carlens. Hij is componist, tekstschrijver, muzikant en beeldend kunstenaar.

Voor Carlens staat de mens centraal. De mens komt op de wereld, eet, drinkt, speelt, bouwt, organiseert en plant zich voort. De mens creëert een eigen wereld binnen de wereld, zonder al te veel rekening te houden met het verleden, de toekomst of met andere bewoners van die wereld, zelfs niet als die van zijn eigen soort zijn. Maar diezelfde mens is tegelijk ook slachtoffer van de spoken van zijn daden. Omdat elke stap die we zetten de wereld beïnvloedt, wil Zita Swoon Group nadenken over morgen. Vanuit een uitgesproken milieu– en wereldbewustzijn maakt Zita Swoon Group creaties die betrokken zijn op de maatschappij en die onmiddellijk een groot publiek aanspreken.

Vertrekkend vanuit samenwerking met andere artiesten zoals choreografen, dansers of theatermakers, vormt Zita Swoon Group een platform voor het ontstaan van nieuwe hybride producties met veel ruimte voor experiment en creatieve avonturen. In deze nieuwe wereld verliezen de genres hun etiketten, hertekenen ze hun grenzen en doorkruisen ze hun identiteiten.

“De komende jaren wil Zita Swoon Group nog specifieker worden wat betreft de vorm en de inhoud van onze concerten en een gelijke verhouding tussen vocaal en instrumentaal werk bewerkstelligen. Muzikaal blijft Zita Swoon Group dieper inzoomen op de verschillende aspecten van ons werk: melodie, harmonie, experiment en ritmiek. Dit laatste is in al onze producties sterk aanwezig, maar wordt door de samenwerking met artiesten uit andere disciplines en culturen steeds belangrijker en sterker  omlijnd. Onze concerten worden inhoudelijk een geheel en we zoeken per creatie een duidelijk uitgangspunt. Zita Swoon Group wil nog meer een brug slaan naar andere disciplines en onze voorstellingen moeten nog meer beeldend en multidisciplinair worden. Het visuele is altijd al sterk aanwezig geweest, maar de komende jaren gaan we er veel dieper op in en gaan we opnieuw in dialoog met artiesten uit de dans, het theater en de beeldende kunst. We wagen ons aan elkaars disciplines in een onderzoek naar hoeveel beweging en geluid van elkaar kunnen verdragen. Wanneer neemt het geluid het van de beweging over of omgekeerd? Hoe bewaken we de fragiliteit van de beide polen, en hoe kunnen ze elkaar versterken?  Ook de stem blijft een belangrijk instrument. Naast het schrijven van melodieën ervoor, gaan we nog meer zingen in verschillende talen door elkaar. Dit creëert een paradoxale sfeer van verwarring en samenhorigheid. Menselijke relaties overstijgen de beperkingen van de taal, zij spelen zich nog op vele andere vlakken af.“ Stef Kamil Carlens

De productions worden door Wolvin / Zita Swoon Group vzw georganiseerd.